معرفی

مشخصات فردی

محمد صافحیان

نام - نام خانوادگی : محمد   صافحیان

پست الکترونیکی : msafehian@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فقه و اصول
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : حوزه علمیه قم

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فقه و اصول
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : حوزه علمیه قم

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : کلام اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : حوزه علمیه قم

سوابق اجرایی

 • معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب
 • مدیر مطالعات و پژوهش های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب
 • عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • عضو کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • نماینده فرهنگی کمیته انضباطی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • عضو فرهنگی کمیته انضباطی دانشکده حقوق علوم سیاسی و اقتصادی
 • نماینده فرهنگی کمیته انضباطی دانشکده فنی
 • عضو کمیته انضباطی کارکنان واحد تهران جنوب
 • عضو کمیته انضباطی تجدید نظر  واحد تهران جنوب
 • مدیر فرهنگی و آموزشی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب
 • عضو کمیته علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • عضویت در شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • عضو کمیته علمی همایش منطقه ای " جلوه های ادبی – هنری در قرآن کریم" دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • عضو کمیته علمی همایش ملی " سبک‏های زندگی فرصت‏ها و چالش‏ها" دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • رئیس شورای سردبیری نشریه بشارت
 • عضو ستاد شاهد و ایثارگر واحد تهران جنوب
 • رئیس کمیته تدوین نقشه جامع فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معارف اسلامی

محل خدمت : گروه معارف اسلامی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 19

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه معارف اسلامی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

محمد صافحیان
محمد صافحیان

محل خدمت :
    گروه معارف اسلامی
مرتبه علمی :
    استادیار
^